TAREKAT YANG TELAH DILULUSKAN PENDAFTARANNYA DI BAWAH ENAKMEN TERAKAT TASAWUF (NEGERI SEMBILAN) 2005- TAREKAT AL-AHMADIAH AL-IDRISIAH AL-RASHIDIAH AL-DANDARAWIAH

PENDAFTARAN TAREKAT TASAWUF YANG TELAH DILULUSKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 12(1), ENAKMEN TAREKAT TASAWUF (NEGERI SEMBILAN) 2005.

 

1.      Nama Tarekat: TAREKAT AL-AHMADIYYAH AL-IDRISIYYAH AL-RASHIDIYYAH AL-DANDARAWIYYAH. Butiran maklumat berhubung terekat tersebut adalah seperti berikut:

i            Syeikh: Dato’ Hj. Mohd Murtadza bin Hj. Ahmad

ii            No. Kad Pengenalan: 370505-05-5081

iii            Kelayakan: B.A, Universiti al-Azhar, Mesir

iv            Alamat: No. 97, Taman Sri Putih, Jln Tok Ungku70100 Seremban

v            No. tel: 06-6311603

vi            Pusat Pengamalan: Kg. Pondok Rasah, Seremban

vii            Perakuan Pendaftaran dikeluarkan pada 7hb September 2007. No. Pendaftaran:JMKNNS.BTT.070-2/1(5).

viii            Alamat blog: http://www.alahmadiyyah-rasah.blogspot.com/

KERTAS SYOR

ANGGOTA JILSAH TURUQ AL-SUFIYYAH

BAGI PERMOHONAN PENDAFTARAN

TAREKAT AHMADIAH IDRISIYAH AL-RASHIDIYYAH AL-DANDRAWIYYAH

 

 

 

1.0       TUJUAN

 

Kertas syor Anggota Jilsah Turuq al-Sufiyyah ini dikemukakan kepada Ashabul Fadilah Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus bertujuan untuk mendapatkan kelulusan berhubung dengan permohonan pendaftaran Tarekat Ahmadiah Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandrawiyyah.

 

2.0             LATARBELAKANG

 

2.1             Permohonan untuk mendaftarkan tarekat ini adalah seperti kehendak seksyen 9, Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan Darul Khusus)

 

2.2             Permohonan ini telah diterima oleh Pendaftar Tarekat Tasawuf Negeri Sembilan pada 13hb Oktober 2007 yang telah ditandatangani oleh Syeikh tarekat berkenaan iaitu Dato’ Hj. Mohd Murtadza bin Hj Ahmad

 

2.3             Permohonan ini telah dipanjangkan untuk kelulusan Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri yang bersidang pada 27hb Disember 2006

 

2.4             Walaubagaimana pun Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri telah menangguhkan keputusan permohonan ini dan permohonan ini dipanjangkan kepada Anggota Jilsah Turuq al-Sufiyyah untuk kajian dan penelitian.

 

2.5             Sehubungan dengan itu, Anggota Jilsah Turuq al-Sufiyyah Negeri Sembilan telah bersidang pada 16hb Julai 2007 hingga 18hb Julai 2007 di Guoman Hotels, Port Dickson, Negeri Sembilan.

 

2.6             Antara Anggota Jilsah yang hadir ialah :

 

 

2.6.1       Y.Bhg Dato’ Hj Mohd Yusof bin Hj Ahmad – Pengerusi

2.6.2       Y.Bhg Dr Jahit bin Sidek

2.6.3       Y.Bhg Dr Abdul Manam bin Sulaiman

2.6.4       Y.Bhg Dr Sulaiman bin Ibrahim al-Baruhi

 

3.0             ASAS PERTIMBANGAN

 

3.1             Dato’ Hj Mohd Murtadza bin Hj Ahmad, Sheikh bagi tarekat ini telah membuat pembentangan kepada Anggota Jilsah Turuq al-Sufiyyah pada 16hb Julai 2007.

 

3.2             Ketika pembentangan, persidangan ini telah dipengerusikan oleh Y.Bhg Dato’ Hj Mohd Yusof bin Haji Ahmad, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri, merangkap Anggota Jilsah Turuq al-Sufiyyah Negeri Sembilan Darul Khusus.

 

3.3             Butir-butir pembentangan berkenaan adalah seperti berikut :

 

3.2.2       Tarekat ini bertapak di Negeri Sembilan melalui Syeikh Hj Mohd Said Jamaluddin Al-Linggi

 

3.2.3       Syeikh Hj Mohd Said mengambil tarekat ini daripada Syeikh Muhammad Al-Dandarawi seperti silsilah yang telah dilampirkan di dalam borang TT1, Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005

 

3.2.4       Asas amalan Tarekat Ahmadiah Idrisiyah Rashidiah Dandarawiah:

 

3.2.4.1            Fatihatul Aurad

3.2.4.2            Tahlil

3.2.4.3            Istighfar Kabir

3.2.4.4            Selawat Azimiah

 

3.2.5       Pusat Pengamalan Tarekat Ahmadiah ialah di Kg. Pondok Rasah, Negeri Sembilan Darul Khusus

 

3.2.6       Di Pusat Pengamalan ini, dijalankan kelas-kelas keagamaan kepada ahli-ahli terekat berkenaan dan ia juga terbuka kepada kepada semua masyarakat Islam setempat.

 

3.2.7       Sheikh bagi tarekat ini akan mengajar pada setiap malam Rabu

 

3.2.8       Seangkatan dengan Syeikh Ahmad Bin Mohd Said ialah Syeikh Abdullah Bin Mohd Said dan Syeikh Abdullah Bin Sijang. Walaubagaimanapun orang-orang yang ingin mengambil tarekat Ahmadiah perlu berbai’ah dan talqin dengan Syeikh Abdullah Bin Mohd Said, manakala majlis zikir akan dibantu oleh Syeikh Ahmad Bin Mohd Said.

 

3.2.9       Setiap ahli dikehendaki menuntut ilmu yang benar daripada mana-mana kelas agama, tidak kira dianjurkan oleh mana-mana kumpulan tarekat, tetapi tidak boleh mengambil bai’ah daripada tarekat-tarekat tersebut.

 

3.2.10  Antara kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi ahli tarekat ini ialah :

 

3.2.10.1        Kitab Ahzab

3.2.10.2        Kitab Majmu’ah

3.2.10.3        Safinah al-Salamah

 

4.0             SYOR

 

Setelah mengadakan perbincangan dengan Syeikh bagi tarekat ini, serta kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Anggota Jilsah ke atas-atas dokumen yang dilampirkan pada Borang TT1, Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan), maka dengan ini, Anggota Jilsah mengesyorkan agar Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri memperakukan :

 

4.1             Syeikh Haji Mohd Murtadza bin Haji Ahmad sebagai Syeikh bagi Tarekat Ahmadiah Idrisiyah Rashidiah Dandarawiah sebagaimana kehendak subseksyen 8(1) Enakmen Tarekat Tasawwuf Negeri Sembilan setelah memenuhi kehendak subseksyen 8(2) enakmen yang sama.

 

4.2             Silsilah Tarekat Ahmadiah di bawah pimpinan Syeikh Haji Mohd Murtadza bin Haji Ahmad adalah diperakukan benar sebagaimana perenggan 8(2)(e) Enakmen Tarekat Tasawwuf Negeri Sembilan.

 

4.3             Amalan yang diamalkan oleh Tarekat Ahmadiah Idrisiyyah Al-Rashidiyah Al-Dandarawiyyah seperti yang dinyatakan di dalam borang TT1 jadual kedua Enakmen Tarekat Tasawwuf (Negeri Sembilan) 2005  diperakukan benar.

 

4.4             Syeikh hendaklah memastikan ahli sentiasa mematuhi arahan dari masa ke masa samada arahan berkenaan daripada Syeikh ataupun Pendaftar Tarekat Tasawwuf.

 

4.5             Perakuan pendaftaran ini adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan sekiranya ada penyelewengan, pendaftar berhak untuk menarik kelulusan ini setelah memaklumkan kepada Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri dan seperti peruntukan undang-undang.

 

4.6             Mengesyorkan agar perakuan pendaftaran sementara yang dikeluarkan kepada Tarekat Ahmadiah sebagaimana kehendak subseksyen 33 (2) Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) ditarik semula

 

4.7             Mengesyorkan agar pengiktirafan sementara bagi Syeikh Tarekat Ahmadiah yang dikeluarkan kepada Syeikh Tarekat Ahmadiah sebagaimana kehendak subseksyen 34 (2) Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005 ditarik semula.

 

Disediakan oleh

 

AHMAD ZAKI BIN HAJI HAMZAH

Pendaftar

Tarekat Tasawuf

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

KEPUTUSAN

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Bil 3/1428

Pada 10 Rejab 1428H

bersamaan 25hb Julai 2007

 

Saya dengan ini membuat dan mengeluarkan, bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, keputusan berikut:

 

1.     Dato’ Haji Mohd Murtadza bin Haji Ahmad sebagai Syeikh bagi tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah sebagaimana kehendak subseksyen 8(1) Enakmen Tarekat Tasawwuf (Negeri Sembilan) 2005 setelah memenuhi kehendak subseksyen 8(2) enakmen yang sama.

 

2.     Silsilah tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah di bawah pimpinan Dato’ Haji Mohd Murtadza bin Haji Ahmad adalah diperakukan benar sebagaimana perenggan 8(2)(e)Enakmen Tarekat Tasawwuf (Negeri Sembilan) 2005.

 

3.     Amalan yang diamalkan oleh tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah seperti yang dinyatakan di dalam borang TT1 jadual kedua Enakmen Tarekat Tasawwuf (Negeri Sembilan) 2005 diperakukan benar.

 

4.     Syeikh tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah hendaklah memastikan ahlinya sentiasa mematuhi arahan dari masa ke masa samada arahan berkenaan daripada Syeikh ataupun Pendaftar Tarekat Tasawwuf.

 

5.     Perakuan Pendaftaran adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan sekiranya ada penyelewengan, pendaftar berhak untuk menarik kelulusan ini setelah memaklumkan kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri dan seperti peruntukan undang-undang.

 

6.     Mengesyorkan agar Perakuan Pendaftaran Sementara yang dikeluarkan kepada tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah sebagaimana kehendak subseksyen 33(2) Enakmen Tarekat Tasawwuf (Negeri Sembilan) 2005 ditarik semula.

 

7.     Mengesyorkan agar Pengiktirafan Sementara bagi Syeikh tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah yang dikeluarkan kepada Syeikh tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah sebagaimana kehendak subseksyen 34(2) Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005 ditarik semula.

 

MOHD ZAIDI BIN RAMLI

Timbalan Mufti Kerajaan Negeri,

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
    Change Font Size
    Contrast