Iddah kematian suami

Soalan:

Tempoh iddah bagi ibunya yang telah kematian suami. Dan apakah hukum/denga sekiranya telah melanggar iddah tersebut (membawa ibunya keluar ke pasaraya.

 

Jawapan:

Perempuan/isteri yang kematian suami hendaklah menjalani tempoh iddah selama 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah  ayat 234

Yang bermaksud: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Batasan hukum semasa dalam tempoh ‘iddah kematian suami:

Tidak dibenarkan keluar rumah termasuk bermusafir, kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Antara keperluan penting yang membolehkan keluar rumah ialah bekerja, mendapatkan rawatan perubatan, membeli barang-barang keperluan asasi (sekiranya tidak ada ahli keluarga atau orang lain yang amanah boleh melakukannya) dan keperluan-keperluan lain yang penting dan mendesak, dengan syarat mereka dapat menjaga peraturan dan adab-adab seperti yang disyariatkan Islam. Keharusan untuk keluar rumah ini juga tertakluk pada waktu siang  dan tidak pada waktu malam. Namun, pengecualian diberikan kepada individu yang tidak mempunyai pilihan dan perlu bekerja pada waktu malam seperti doktor, jururawat dan sebagainya. Bagi larangan bermusafir, ia termasuk larangan untuk menunaikan ibadat fardu haji dan umrah.

Kesimpulan:

Kami berpendapat bahawa jika ada ahli keluarga yang mampu untuk melaksanakan tanggungjawab membeli barangan keperluan adalah digalakkan kerana tiada keperluan bagi ibunya untuk keluar rumah sedangkan anaknya mampu untuk menjalankan tanggungjawab.

Lafaz cerai

Soalan:

Semasa bergaduh dengan isteri, saya ada mengucapkan “tak boleh dah kita ni”, yang bermaksud hubungan saya dan isteri sudah tidak boleh diteruskan lagi. Adakah jatuh talak dengan ayat itu?

 

Jawapan:

Lafaz kinayah yang bergantung kepada niat suami. Sekiranya suami memang berniat untuk menceraikan, maka jatuh talak 1 kepada isteri. Walaubagaimanapun pihak pemohon perlu membuat permohonan pengesahan cerai di Mahkamah Syariah terlebih dahulu untuk keputusan muktamad.

Nikah online

Soalan:

Saya ada satu kemusykilan berkenaan nikah wali hakim online di sempadan Thailand. Adakah sah ataupun tidak? Situasinya begini:

Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP), imam bertauliah dari Majlis Agama Islam Narathiwat menjalankan majlis akad nikah pasangan secara online, di mana pasangan dari Malaysia hanya perlu berada di sempadan sungai Rantau Panjang, Malaysia manakala imam pula berada di sempadan Sungai Golok, Narathiwat. Akad nikah dijalankan atas talian melalui telefon atau video call dengan cara wali hakim tanpa kehadiran & tanpa keizinan wali nasab. Imam ini diakui oleh Majlis Agama Islam Thailand sebagai wali hakim yang dilantik secara sah melalui surat tauliah yang telah dikeluarkan.

Dokumen yang sah telah dikeluarkan secara rasmi oleh Majlis Agama Islam Narathiwat & ditandatangani oleh Yang Dipertua Majlis Agama Islam Narathiwat.

Persoalan saya:

 1. Adakah pernikahan ini sah mengikut hukum syarak, mengikut pendapat dari mana-mana mazhab ahli sunnah wal jamaah?
 1. Apakah hujah yang menyokong sama ada pernikahan ini sah atau tidak sah?
 1. Adakah pernikahan sebegini boleh didaftarkan secara sah di Malaysia dengan adanya dokumen lengkap serta pengesahan dokumen dari pejabat Konsulat Malaysia di Songkhla?

 

Jawapan:

Pernikahan tidak sah kerana imam/wali hakim berada di Thailand dan pasangan pengantin berada di Malaysia.

Pernikahan secara online bukanlah suka-suka, hanya untuk yang benar-benar perlu sahaja dan mempunyai alasan yang munasabah. Nikah online juga mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi.

 

Fatwa Rujukan 1:

 

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 1/1433H yang bersidang pada 21 Mac 2012 bersamaan 28 Rabi’ul Akhir 1433H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan bahawa harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dan ia merupakan akad yang diterima syarak dengan menegaskan bahawa para fuqaha’ bersepakat mensyaratkan bahawa bagi memastikan sesuatu akad nikah itu sah, ia hendaklah dilakukan dalam satu majlis (ittihad al-majlis) supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul.

Sehubungan itu, memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat Ittihad al-Majlis kerana ia dikelaskan sebagai Ittihad al-Majazi, mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa adalah Harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti yang berikut :

 1. Hendaklah majlis ini berlangsung ditahap al-yakin bukan al-zhan.
 2. Tidak ada unsur penipuan (al-gharar) dan keraguan.
 3. Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak.
 4. Digalakkan wali sendiri yang mengakad-nikahkan pasangan.
 5. Terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya.
 6. Tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang (seperti Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri) yang sedang berkuatkuasa.

 

Fatwa Rujukan 2:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Jul 2002 telah membincangkan Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie. Muzakarah telah memutuskan bahawa perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab Al-Syafie.

Begitu juga perkahwinan yang dilakukan di luar negara Malaysia seperti kahwin lari di selatan Thailand. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) telah memutuskan bahawa hukum pernikahan di luar negara adalah sah dengan syarat:

 1. Pernikahan itu mengikut rukun nikah.
 2. Pernikahan itu melebihi dua marhalah.
 3. Tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin di atas alasan syarak di tempat dia bermustautin.
 4. Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim

 

 

 

 

 

 

 

 

Suami sebagai pengurus rumahtangga

Soalan:

Apa pendapat tentang sura rumah (lelaki atau suami yang tidak bekerja, isteri bekerja) dibenarkan di Malaysia, adakah dibenarkan ataupun tidak?

Jawapan:

Jika hal ini telah dipersetujui bersama antara suami isteri dan masing-masing rela dengan keadaan tersebut Islam tiada halangan. Bagaimanapun juga, kedudukan suami tetap lebih tinggi sebagai ketua keluarga dan isteri berkewajipan mentaatinya.

Hukum nafkah adalah wajib ke atas suami untuk isterinya mengikut kemampuan seseorang suami.

Giliran dalam poligami

Soalan:

Apa hukum jika suami tak balik rumah isteri kedua tapi atas keinginan dan kerelaan hati isteri kedua tersebut sendiri kerana nikah tanpa pengetahuan isteri pertama. Tapi suami tidak pernah gagal menjalankan tanggungjawab dan memberi nafkah zahir dan batin.

Jawapan:

Keadilan yang diwajibkan kepada lelaki yang berpoligami ialah keadilan dan persamaan nafaqah, tempat tinggal, giliran bermalam, pergaulan yang baik dan menunaikan kewajipan yang lain terhadap isteri.

Tidak menjadi kesalahan kepada suami jika isteri kedua redha menggugurkan haknya dan dengan rela hati suami tidak balik ke rumahnya.

 

 

 

 

Zihar

Soalan:

Abang ipar saya baru sahaja mendapat seorang anak perempuan. Saya menyamakan muka isteri saya dengan anak buah saya tersebut…apakah saya sudah menziharkan isteri saya? Dan perlukah saya berpuasa 2 bulan berturut2…

Ada pendapat tidak kerana muka bukan aurat dan ada pendapat kata perlu kerana muka di zahirkan sebagai aurat.

 

Jawapan:

Zihar berasal daripada perkataan zahr, yang bererti belakang. Apabila seorang suami mengatakan bahawa isterinya seperti belakang ibunya, maka berlakulah zihar. Dalam konteks zihar, dua aspek utama yang menjadi perhatian.

Pertama, perkataan belakang hanya sebagai kiasan sahaja, sedangkan secara hakikatnya ia merangkumi semua anggota tubuh badan. Oleh itu, jika diniatkan sebagai suatu penghormatan maka tidak menjadi zihar. Sebaliknya jika diniatkan talak maka jadi zihar.

Kedua, wanita yang menjadi perbandingan ialah wanita yang haram dikahwini oleh suami.

Jika kita telitikan apa yang dimaksudkan oleh zihar mengikut Imam Syafie: “Lafaz suami menyamakan mana-mana anggota zahir isteri dengan mana-mana anggota wanita yang haram ke atasnya.

Menyamakan muka isteri dengan anak saudara tidaklah dikira zihar jika si suami berniat memuji atau selain zihar. Begitu juga menyamakan anggota anak saudara dengan anggota isteri tidak dinamakan zihar jika lafaz itu berbentuk kinayah dan tidak berniat zihar.

Di dalam kitab “al-Fiqh al-Manhaji”:

“Jika seorang suami bermaksud zihar dengan lafaz itu maka (bermakna) dia adalah penzihar. Jika dia bermaksud menyamakan isterinya dengan ibunya atau kakaknya pada sudut kemuliaan dan penghargaan maka dia bukan lah penzihar dan tiada apa-apa kesan pun sama sekali”.

Para suami dinasihatkan agar berhati-hati ketika melafazkan kata-kata terhadap isterinya dikhuatiri terungkap lafaz zihar secara jelas tanpa disengajakan.

 

 

 

 

Persetubuhan di siang hari bulan ramadhan

Soalan:

Setahun awal perkahwinan saya berjauhan dengan suami kerana masih belajar. Kami berjumpa di hari cuti sahaja. Dalam tempoh setahun itu iaitu di bulan ramadhan pada tahun 2012, saya pulang ke rumah suami. Kami telah terlanjur di siang hari di bulan ramadahn untuk sehari.

Untuk pengetahuan ustaz, suami saya langsung tidak tahu akan hukum dan akibat perbuatan tersebut. Dia cuma ingat batal puasa dan qadha puasa sahaja. Pada awalnya suami saya tiada niat untuk bersetubuh tetapi hanya niat “ringan -ringan” (cumbu, peluk dll)sahaja. Ketika itu saya bermusafir tetapi suami tidak. ketika ringan ringan tu suami terpancut keluar air mani..saya mengaku salah saya kerana saya tahu hukum bersetubuh di siang hari tetapi tidak menjelaskan hukum tersebut kepada suami malah saya menggalakkanya untuk meneruskan niat bersama kerana saya sendiri menginginkannya ketika itu. Jadi ketika itu tanpa sengaja suami saya keluar air mani ketika ringan ringan bersama saya.

Selepas itu saya minta dia teruskan bersama sebab dia dah batal puasa. Sebelum dia bersama saya dia telah membatalkan puasanya dengan minum air terlebih dahulu sebab dia ingatkan ketika keluar air mani tanpa sengaja tadi puasanya terbatal.

Jadi timbul permasalahan di sini ustaz iaitu:

 • hukum suami saya bersetubuh di siang hari di bulan ramadhan tanpa mengetahui langsung akibat perbuatan tersebut?

-saya telah qadha puasa itu dan taubat nasuha..

 • dia telah membatalkan puasanya dengan minum air sebelum bersetubuh.
 • dia keluar air mani walaupun tidak bersama ketika adegan ringan.
 • suami isteri yang berjauhan dan terlanjur di bulan ramadhan.
 • hukum ke atas suami kerana 6 tahun sudah berlalu. Tidak qodo puasa apa lagi kerana masih tidak memgetahui kifarah yg perlu dia tanggung.

Bila saya terangkan kifarah yg perlu dia tanggung dia sangat terkejut. Sebab dia jahil dalam hukum perbuatan tersebut. Dia sendiri cakap sekiranya dia tahu akan hukum tersebut dia tidak akan meneruskan niat untuk bersama. Mohon pencerahan mengenai kifarah yang perlu suami saya tanggung akibat kejahilannya ketika itu.

 

Jawapan:

Perlu dingatkan bahawa membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja adalah berdosa, sama ada dengan makan, minum atau bersetubuh.

Orang yang melakukannya telah melakukan dua dosa; pertama, dosa membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja dan kedua, dosa melakukan helah (tipu daya) untuk menghalalkan larangan Allah pada bulan ramadhan.

Persetubuhan yang mewajibkan kaffarah ialah persetubuhan yang berlaku ketika masih berpuasa Ramadhan (yakni puasanya dibatalkan dengan persetubuhan). Adapun persetubuhan yang berlaku setelah puasa batal, maka tidak wajib kaffarah.

 Kaffarah puasa ramadhan yang dibatalkan

Sebab wajib kaffarah

Wajib kaffarah adalah disebabkan sengaja membatalkan puasa ramadhan dengan melakukan persetubuhan dengan syarat dia menyedari bahawa dirinya berpuasa, mengetahui perbuatannya itu haram, dan bukan dalam bermusafir yang diberikan keringanan.

Justeru, mereka yang tersebut, sama ada disebabkan terlupa dirinya sedang berpuasa ramadhan, jahil tentang haramnya, membatalkan puasa selain puasa ramadhan dengannya, sengaja membatalkan puasa ramadhan dengan selain persetubuhan atau dalam musafir yang diharuskan berbuka lalu dia melakukan persetubuhan, dalam semua keadaan tersebut dia wajib qhada’ sahaja tanpa kaffarah.

Nikah sesama suku

Soalan:

Mengikut adat Pepatih Negeri Sembilan perkahwinan sesama/satu suku adalah tidak dibenarkan kerana dikhuatiri musibah akan minimpa pasangan tersebut di kemudian hari. Adakah benar perkara ini mengikut pandangan Islam?

Jawapan:

Dalam Islam, nikah sesuku dibolehkan asalkan dengan bukan mahram. Syara’ (Islam) telah mengatur dengan jelas siapa golongan yang tidak boleh dinikahi dalam al-quran. Firman yang bermaksud,

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang perempuan” . An-nisa’: 23.

Nikah ikut mazhab lain

Soalan:

Saya tinggal di Malaysia dan hendak bernikah dengan orang Malaysia. Bolehkah kami bernikah mengikut Mazhab Hanafi kerana saya bermazhab Hanafi. Mohon penjelasan.

Jawapan:

Perkahwinan yang dilakukan di Malaysia hendaklah mengikut ketetapan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Tidak sah nikah dalam Islam tanpa memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah iaitu pengantin lelaki, perempuan, wali, saksi, aqad nikah (ijab dan qabul) dan syarat-syarat lain seperti penggunaan wali mengikut turutan dan lain-lain.

Nikah dengan wanita hamil

Soalan:

Apakah status perkahwinan atau hukum bagi pasangan yang berkahwin dimana bakal isterinya itu sedang mengandungkan anak luar nikah?

Jawapan:

Pernikahan wanita yang sedang mengandungkan anak luar nikah  itu sah  apabila cukup syarat dan rukunnya.

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-3 yang bersidang pada 21-22 Januari 1971 telah membincangkan Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung Anak Luar Nikah. Persidangan telah memutuskan bahawa perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah harus dinikahkan tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu, tidak dapat pusaka daripadanya, tidak menjadi mahram kepadanya dan lelaki itu tidak boleh menjadi walinya.