Peristiwa Saiyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah s.a.w

Soalan:

Betul ke peristiwa Saiyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah s.a.w tu cerita rekaan syiah?

 

Jawapan:

Peristiwa Saiyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah s.a.w tiada kaitan dengan syiah. Tambahan pula, mengikut kesepakatan jumhur ulama’, peristiwa ini adalah benar.

Mayat terdampar dan tiada indentiti

Soalan:

Mayat terdampar dan tiada indentiti

Jawapan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil 5/2018-1439H yang bersidang pada 26 Julai 2018 bersamaan 13 Zu-al-Qa’dah 1439H telah telah membincangkan Mayat Terdampar Menurut Perspektif Islam. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:

 1. Mayat yang tidak dapat dikenalpasti identitinya termasuk kanak-kanak terdampar boleh dianggap penduduk negara mayat itu dijumpai.
 2. Sekiranya mayat tersebut dijumpai di negara orang Islam, tanpa bantuan pengenalan diri dan dokumen berkaitan, maka mayat itu dianggap Islam dan sekiranya mayat itu dijumpai di negara bukan Islam dan tidak ada dokumen atau tanda-tanda yang mayat itu seorang Islam, maka ia dianggap bukan Islam.
 3. Mayat yang bercampur aduk antara orang Islam dan bukan Islam dan tidak dapat dibezakan maka hendaklah dimandi, dikafan dan disembahyangkan dengan niat kepada jenazah orang Islam sahaja. Mayat tersebut pula tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan bukan Islam. Sebaliknya mayat itu hendaklah dikebumikan di suatu kawasan berasingan atau di bahagian yang berasingan di tanah perkuburan orang Islam.

Menggugurkan kandungan

Soalan :

Saya Syaza Farzana pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia tahun 3 semester 1 jurusan undang-undang bersama dengan ahli kumpulan saya sedang menjalankan kajian bertajuk ‘Abortion of Down Syndrome Babies’ untuk mata pelajaran Usul Fiqh.

Walaubagaimanapun, sepanjang kajian dijalankan kami hanya mendapati bahawa kandungan boleh digugurkan bagi bayi yang menghidap zika semasa dalam kandungan dan tidak menjumpai fatwa mengenai bayi yang disahkan menghidapi down syndrome oleh doktor selepas 4 bulan usia kandungan boleh digugurkan.

Justeru itu, kami ingin menanyakan pendapat tuan/puan, berkenaan dengan bayi yang disahkan down syndrom oleh doktor selepas 4 bulan usia kandungan boleh digugurkan atau tidak mengikut perspektif Islam di Malaysia.

 

Jawapan:

 

Peringkat dan hukum pengguguran janin

 

 1. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara satu hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan kedua-dua suami isteri.
 2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu. (Wujud kecacatan bayi tersebut hendaklah mendapat pengesahan doktor pakar beragama Islam).
 3. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk.

 

Fatwa-fatwa mengenai pengguguran kandungan yang dibincangkan di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

1) Pengguguran Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan 

 Keputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-26 di Bilik Mesyuarat, Tingkat 11, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, Kangar pada 7- 8 Mac 1990 telah membincangkan isu Pengguguran Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan dan telah bersetuju memutuskan seperti berikut:

“Adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu.”

 

2) Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol

Keputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-52 di Dewan Syura JAKIM Putrajaya pada 1 Julai 2002 telah membincangkan isu Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol dan telah bersetuju memutuskan seperti berikut:

 1. Haram menggugurkan kandungan janin yang telah berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu.
 2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan penyakit yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu.”

 

3) Cadangan Menggugurkan Janin Pembawa atau Pengidap Penyakit Thalassaemia

 Keputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-52 di Dewan Syura JAKIM Putrajaya pada 1 Julai 2002 telah membincangkan isu Cadangan Menggugurkan Janin Pembawa atau Pengidap Penyakit Thalassaemia dan telah bersetuju memutuskan seperti berikut:

 1. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara satu hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan kedua-dua suami isteri.
 2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu.
 3. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk.

 

Mandi tolak bala

Soalan:

Apakah hukumnya amalan mandi tolak bala selepas bersalin.

Jawapan:

Jika kita meyakini air tersebut boleh menolak bala, ia boleh membawa kepada syirik kepada Allah swt.

Pelupusan air zam-zam

Soalan:

Bagaimana kaedah pelupusan air zam-zam

Jawapan:

Sekiranya air rampasan berkenaan diyakini serta disahkan selamat dan bersih, ia digalakkan untuk dijadikan minuman percuma di premis-premis awam bagi orang Islam seperti masjid dan seumpamanya. Sekiranya didapati sebaliknya, air rampasan tersebut hendaklah dimusnah dan dilupuskan.

 

Uruf zakat emas

Soalan:

Mengapakah kadar uruf zakat emas di Negeri Sembilan ditetapkan sebanyak 200 grams? Adakah jumlah kepadatan penduduk dan saiz negeri Negeri Sembilan memainkan peranan dalam penetapan uruf ini?

Jawapan:

Kadar uruf atau kebiasaan pemakaian emas bagi wanita di Negeri Sembilan ditetapkan sebanyak 200 gram kerana biasanya tiada golongan wanita yang memakai perhiasan melebihi kadar tersebut.  Keputusan ini diambil kira hasil daripada kajian penyelidikan (Penentuan Uruf Pemakaian Emas Wanita Islam di Negeri Sembilan-2008) yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.

Soalan:

Mengapakah sebab tersebut tidak diletakkan di dalam laman web Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, tetapi hanya kadar uruf sahaja yang ditunjukkan?

Tidak perlu menyatakan bagaimana kadar uruf tersebut ditetapkan, kerana kadar yang ditetapkan itu adalah mengikut uruf di Negeri Sembilan.

Mufti wanita

Soalan:

Bolehkah wanita dilantik sebagai mufti?

Persoalan tentang isu di atas andai kata pihak orientalis mengaitkan persoalan di atas dengan kerajaan negeri Saba’ yang terdahulu yang mana ketuanya ialah seorang perempuan yakni Ratu Balqis.

Seterusnya, JIKA kaum lelaki tidak mahir tentang perkara ini malah kaum wanita lebih ramai yang tahu tentang ini. Dan di saat itu,bolehkah perempuan digalakkan menjadi seorang mufti?

ATAU kerajaan akan mengambil mufti dari negara luar yang mana menggunakan mazhab yang bertentangan dengan mazhab yang dipakai di Malaysia sekarang yakni Mazhab Syafi’e.

 

Jawapan:

Harus melantik mufti wanita, tetapi pada syaraknya masih ada halangan-halangan yang menyebabkan wanita tidak boleh dilantik sebagai mufti. Menurut uruf dan amalan semasa, khasnya hubungan mufti dengan pihak istana dalam urusan keagamaan.

Wanita kurang sesuai menjadi mufti kerana mufti sinonim dengan lelaki. Wanita boleh terlibat dalam kefatwaan dan lebih sesuai sebagai penolong mufti, tetapi bukan bagi bidang kuasa Mufti kerana secara realitinya pelantikan sebagai mufti akan berlaku pelbagai masalah dalam pelaksanaan.

Beberapa perkara perlu diambil iaitu bidang tugas yang dilaksanakan oleh seorang mufti serta uruf atau adat di Malaysia. Bidang kuasa atau tugas seorang mufti banyak berkait rapat dalam urusan keistanaan dan mufti perlu menjadi ketua dalam upacara agama seperti menjadi imam solat yang dihadiri Sultan/Raja. Oleh kerana itu, terdapat halangan dalam pelaksanaan dalam melantik wanita sebagai mufti kerana terdapat bidang tugas mufti yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita. Pelantikan mufti secara rasmi daripada kalangan wanita juga belum pernah berlaku dalam sejarah institusi kefatwaan di Malaysia.

Di Malaysia masih ramai individu yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan syarak untuk  dilantik sebagai Mufti, tidak perlu sehingga mengambil mufti luar Negara.

Tanah wakaf

saya ingin bertanya , sekiranya moyang kepada ibu saya pernah mewakafkan sebidang tanah untuk didirikan masjid. Masjid itu pernah digunakan dahulu, tetapi sekarang masjid itu tidak berfungsi kerana keuzuran dan terlalu kecil untuk kawasan persekitaran. Pihak masjid telah memulangkan semula tanah itu kepada pewaris semula. Dan tanah itu telah dibayar cukainya oleh ibu saya setiap tahun.

Soalannya:

Apakah tanah itu masih wakaf dan bolehkah sesuatu pembinaan dibuat diatas tapak masjid wakaf itu?

 

Jawapan:

Tanah itu masih lagi dianggap tanah wakaf selagi ia wujud atau ada. Jika ingin menukar status wakaf masjid kepada pembinaan lain maka perlu kepada kelulusan dan pandangan pihak jawatankuasa fatwa negeri. Proses ini dipanggil proses istibdal harta wakaf.

Penggunaan harta wakaf

Harta wakaf tidak harus dijual beli, dihibah atau diwarisi, sama ada oleh pewaqaf atau penerima waqaf, sama ada penerima khusus atau tidak khusus. Ia tetap menjadi hak Allah. Penggunaan manfaatnya terserah kepada penerima waqaf, dan seboleh-bolehnya diuruskan menurut ketetapan pewaqafnya. (Fiqh Manhaji, Jilid 5, m/s 39 )

Hukum menziarahi Masjid Al-Aqsa. 

Soalan:

Hukum menziarahi Masjid Al-Aqsa.

Jawapan:

Harus menziarahi Masjid al-Aqsa. Hal ini berdasarkan hujah dan nas hadis yang menunjukkan galakan untuk menziarahi Masjid al-Aqsa dan beribadat di dalamnya.

Memegang, membaca, membawa al-quran

Soalan- 1. Hukum memegang dan membaca al-quran bersaiz A3 tanpa wuduk. Niat utk baca tersebut adalah untuk belajar. Jika memegang al-Quran

Jawapan – Tidak harus memegang/menyentuh al-Quran tanpa wuduk.

Firman Allah SWT surah al-Waqiah ayat 79:

لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Yang bermaksud, tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci.

Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمسَّ القرآنَ إلَّا وأنت طاهرٌ

Yang bermaksud, sabda Rasulullah s.a.w tidak boleh menyentuh al-Quran kecuali orang yang bersuci.

(Fiqh Manhaji Jilid 1 m/s 145)

Harus bagi orang yang tidak berwuduk (hadath kecil) membaca al-quran. Hadith

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا

Sunan Tarmizi, لم يكن جنبا باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم

Yang bermaksud, Rasulullah s.a.w membacakan al-quran untuk kita dalam segala keadaan, kecuali di dalam keadaan junub

 

Soalan- 2. Boleh atau tidak masuk ke tandas dengan membawa al-quran di dalam bag..jika tinggal diluar dikhuatiri bag tersebut dicuri

Jangan membawa tulisan yang tertera nama Allah dan nama-nama-Nya yang lain ke dalam tandas kerana ia tempat yang kotor dan najis.

(Fiqh Manhaji Jilid 1 m/s 105)

 

Soalan- 3. Perlukah wuduk ketika belajar al-quran dgn mendengar MP3 bacaan ayat sambil tangan membuka al-quran

Jika belajar al-quran dengan mendengar MP3 sahaja, tidak perlu berwuduk, tetapi jika menyentuh al-quran perlu berwuduk. Ini kerana al-Quran yang dirakam atau seumpamanya tidak mengambil hukum seperti mana hukum mashaf al-Quran yang dibaca secara terus.

 

Soalan- 4. Hukum membaca al-quran sambil baring.

Tiada halangan membaca al-Quran sambil baring.

Firman Allah surah an-Nisak ayat 103:

فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ..

Yang bermaksud, dan berdzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring

Allah berfirman surah ali-Imran ayat 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ …

Yang bermaksud, dan orang orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring

 

Soalan- 5. Dimanakah terdapat kelas belajar  al-quran bagi org dewasa

Jabatan ini mengsyorkan pihak tuan mendapatkan maklumat di Pusat Dakwah Islamiah Paroi bagi kelas belajar al-quran untuk orang dewasa.