TAQWIM RAMADHAN

TAQWIM RAMADHAN ZON 1

 

TAQWIM RAMADHAN ZON 2

 

Waktu Imsak Negeri Sembilan Darul Khusus 1441H

 

Muat turun WAKTU IMSAKIAH DAN BERBUKA PUASA NSDK BAGI ZON 1

 

Muat turun WAKTU IMSAKIAH DAN BERBUKA PUASA NSDK BAGI ZON 2

 

 

 

Aqidah Ahli Sunnah Wa Al- Jamaa’ah & Cabarannya Merentasi Abad

 

TAJUK                        :Aqidah Ahli Sunnah Wa Al- Jamaa’ah & Cabarannya Merentasi

  Abad

PENULIS                    :Ustaz Haji Mahfuz Bin Muhammad

PENTERJEMAH         :Tiada

PENERBIT                  :Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan

TAHUN TERBITAN    :Februari 2012

HARGA                       : RM 5

BIL HALAMAN           : 29

 

SINOPSIS

AQIDAH AHLI AL-SUNNAH WA AL-JAMAA’AH

UstazHjMahfuz bin Muhammad @ Hj Khalil dilahirkan di kampung Batu 6, Bukit Naga, Kelang, Selangor Darul Ehsan. Mendapatpendidikanawaldaripondokayahandanya ‘Ribat al-Fuad’ yang mana ayahandanya juga merupakanmudirMaahadHisyamuddin Sg. Bertih, Kelang, Selangor. UstazMahfuz juga merupakananakdidikdaripondokManabi’ulUlum, Kubang Ulu, Penanti Seberang Prai pada tahun  8oan. Beliaumelanjutkanpelajarankeperingkat Ijazah Pertama di Universiti Al- Azhar, Kaherahdalam Bahasa Arab daritahun 1990-1997. Pada tahun 2000 beliauberhijrahke Sudan dan kembalisemulakeMesirdenganmengikutikursus Diploma Fatwa di Dar al-Ifta’, Mesirsehinggamemperolehi  diploma fatwa pada tahun 2001. Kinibeliaubergiatdengankerja-kerjadakwahdalammenegakkanpegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar.

BukuinimenceritakanbahawaAhl al-Sunnah ialahpenganut sunnah nabi. Manakalaal-Jam’ahialahpenganuti’tiqadsebagaimanaI’tiqad yang dianuti oleh jamaah para sahabat Nabi s.a.wI’tiqadAhl al-Sunnah initermaktub di dalam al-Quran dan Hadith Nabi s.a.wtetapiianyatidakteratur dan tersusunsecararapi. Pada kurunketigahijrahlahirlah al-Imam Abu Hasan al-Asy’ari. Beliaulah yang bertanggungjawabmengumpul dan merumuskandenganrapiaqidahAhl al-Sunnah wa al-Jama’ahini.

(silabacakeseluruhannya di dalambukuini ;terbitanJabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan).

 

Sebarangpertanyaan dan pembelianbolehberurusandengan Unit Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri di talian : 06-7652426 / 06-7652416