Menggugurkan kandungan kerana faktor usia

Soalan:

Isteri saya berumur 46 tahun dan telah mengandung 9 minggu. Oleh sebab usia yang lanjut (40 an) dan mengidap darah tinggi, doctor ada menerangkan risiko kalau mengandung di usia 40 an.

Oleh sebab risaukan risiko tinggi ini, apa hukum kalau kami menggugurkan kandungan tersebut?

Jawapan:

Kewujudan bahaya itu hendaklah mendapat pengesahan doktor pakar beragama Islam.

Peringkat dan hukum pengguguran janin

 1. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara satu hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan kedua-dua suami isteri.
 2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu.
 3. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk. Kewujudan bahaya itu hendaklah mendapat pengesahan doktor pakar beragama Islam.

 

 

 

 

Hukum pembahagian daging qurban kepada golongan non-muslim

Soalan:

Berkenaan dengan hukum pembahagian daging qurban kepada golongan non-muslim, wujud perbezaan pandangan dalam kalangan empat mazhab (ada yang mengatakan harus, ada makruh dan ada yang mengatakan haram), apa pandangan DatoˈMufti berkenaan dengan perkara ini?

Jawapan:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2013-1434H yang bersidang pada 03 Julai 2013 bersamaan 24 Sya’ban 1434H telah memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-66 bertarikh 25 November 2004:

Tidak harus mengagih dan memberi makan daging qurban kepada orang bukan Islam.

Berpegang kepada mazhab Shafi’e tanpa menolak mazhab yang lain apabila terdapat maslahah.

waterbath dan stunning dalam penyembelihan

Soalan :

Setelah saya baca dan mengkaji mengenai waterbath dan stunning dalam penyembelihan, saya ingin bertanya mengenai ahkam fiqhiyyah dan qawaid fiqhiyyah yang digunakan dalam menetap hukum harus dalam penyembelihan menggunakan kaedah tersebut. Ini kerana saya hanya dapat tahu ianya harus tanpa ada huraian tentang cara ijtihad dalam masalah tersebut.

Jawapan :

Hukum Mengenai Stunning Haiwan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 29 Sept 2005 telah membincangkan Hukum Mengenai Stunning Haiwan. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Kaedah stunning jenis Petetrative Captive Bolt dan Non Penetrative Captive Bolt (Mushroom Head Gun) adalah haram dan tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan kematian haiwan.

 

 1. Hanya kaedah Kejutan Elektrik (Electrical Stunning) sahaja dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  • Stunner yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala sahaja (head only stunner)
  • Kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal (tidak boleh melebihi had yang ditetapkan) iaitu antara 0.75 ampere untuk kambing, 2.0 ampere untuk lembu dan tempoh masa aliran elektrik ialah antara 3-6 saat; dan
  • Perlu dikawalselia oleh petugas muslim yang bertauliah.
 2. Kaedah Waterbath Stunning untuk ayam dan itik (poultry) adalah diharuskan dengan syarat;
  • Kekuatan arus elektrik adalah dikawal supaya tidak mematikan haiwan; dan
  • Perlu dikawalselia oleh petugas muslim yang bertauliah.
 3. Penggunaan dadah dan karbon dioksida dalam prosedur sembelihan adalah diharuskan dengan syarat tidak menyeksa atau mematikan haiwan tersebut.

Dalil Dan Hujah Antara dalil yang digunakan dalam menangani isu ini ialah

Firman Allah S.W.T dalam surah al-Maidah ayat 3 :

Maksudnya : “Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya)” (Surah al-Maidah : 3)

Hadith:-

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya berbuat baik atas setiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh, bunuhlah secara baik. Apabila kamu menyembelih haiwan, sembelihlah dengan cara yang baik, maka hendaklah kamu menajamkan pisaunya dan merehatkan sembelihannya (dengan mempercepatkan) sembelihan. – (Muslim)

 

Hadith:-

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ

Maksudnya: Sesuatu yang boleh menumpahkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, bukan menggunakan gigi/taring dan kuku. (HR. Muslim)

 

Pandangan Ulama’ dan Badan Islami mengenai Isu Penggunaan Stunning:-

 1. Ketetapan Majma’ al-fiqh al-Islami (Islamic Fiqh Academy) Haiwan yang disembelih secara syarak selepas dikenakan kejutan adalah harus dimakan sekiranya haiwan itu masih hidup sebelum disembelih. Penggunaan stunning hendaklah mengikut syarat-syarat berikut iaitu
 • Kedua-dua elektrok perlu dikenakan di kedua-dua belah kepala di antara mata dan telinga atau di tengah-tengah dahi.
 • Voltage hendaklah antara 100-400 volt.
 • Kekuatan arus elektrik ialah antara 0.75 dan 1.0 bagi kambing, antara 2.0 dan 2.5 bagi lembu.
 • Arus elektrik hendaklah dialirkan dalam tempoh 3 hingga 6 saat. Penggunaan Penetrative Capative Bolt dan Pneumatic Captive Bolt Gun adalah tidak harus. Electrical stunning (waterbath) adalah tidak harus kerana kadar kematian sebelum sembelihan dilakukan adalah tinggi. Menggunakan kejutan gas karbon dioksida atau Mushroom Head Gun tidak haram kerana tidak membawa kematian sebelum disembelih.

 

 1. Fatwa al-Azhar:-

Universiti al-Azhar telah melantik jawatankuasa khas untuk membuat keputusan tentang kaedah ini. Keputusannya ialah:

“Negara Islam yang melaksanakan kaedah moden dalam sembelihan tiada larangan dalam agama. Ianya halal selagi kaedah baru itu bersih dan menyebabkan pendarahan. Sekiranya cara ini lebih cepat dan tepat kaedah tersebut adalah bertepatan dengan ihsan yang di anjurkan oleh Rasulullah s.a.w”.

 • Ketetapan Arab Gulf Cooperation Council’s (GCC) GCC telah mengeluarkan standard halal yang digunakan untuk negara Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan UAE. Standard tersebut ialah :

 

 • Tidak dibenarkan memukul kepala haiwan atau menggunakan kaedah lain yang seumpamanya.

 

 • Binatang hendaklah masih dalam keadaan hidup ketika dikenakan Electrical Stunning bagi memenuhi syarat sah sembelihan. Sekiranya ia mati sebelum disembelih ia dikira dalam golongan al-mauquzah dan tidak halal dimakan.
 1. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhayli

Tidak ada larangan menggunakan apa-apa cara untuk melemahkan haiwan ketika hendak disembelih tetapi dengan syarat tidak menyeksanya. Islam membenarkan pengunaan dadah sebelum disembelih sekiranya ia tidak mematikan haiwan tersebut. Penggunaan karbon dioksida juga dibolehkan asalkan tidak menyakiti haiwan tersebut. Penggunaan CBP, benda berat, aliran elektrik dan sebagainya tidak dibenarkan kerana menyeksa haiwan tersebut. Tetapi haiwan tersebut boleh dimakan selepas disembelih jika ia masih mempunyai hayat mustaqirrah.

Kaedah stunning Penetrative Captive Bolt dan Non Penetrative Captive Bolt (Mushroom Head Gun) adalah haram dan tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan kematian haiwan. Hanya kaedah Kejutan Elektrik (Electrical Stunning) sahaja dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut : · Stunner yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala sahaja. · Kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal (tidak boleh melebihi had yang ditetapkan) iaitu antara 0.75 ampere untuk kambing, 2.0 ampere untuk lembu dan tempoh masa aliran elektrik ialah antara 3 hingga 6 saat. · Perlu dikawal selia oleh petugas muslim yang bertauliah.

Kaedah Waterbath Stunning untuk ayam dan itik adalah diharuskan dengan syarat : · Kekuatan arus elektrik adalah dikawal supaya tidak mematikan haiwan. · Perlu dikawalselia oleh petugas muslim yang bertauliah. · Penggunaan dadah dan karbon dioksida dalam prosedur sembelihan adalah diharuskan dengan syarat tidak menyeksa atau mematikan haiwan tersebut.

Rumusan Daripada analisis yang telah dilakukan dapatlah dirumuskan bahawa penggunaan stunning diharuskan tetapi mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi moden pada hari ini juga perlulah selari dengan tuntutan syarak. Sebagai seorang muslim kita perlulah mencari makanan dan segala keperluan hidup berasaskan sumber-sumber yang halal lebih-lebih lagi dalam permasalahan daging halal. Ini kerana negara kita juga tidak terkecuali dalam mengimport daging dari negara-negara barat.

 

(Sumber kertas Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali ke 70, tahun 2005)

Lotus birth

Soalan:

Hukum mengamalkan kaedah lotus birth semasa melahirkan?

Lotus Birth adalah satu amalan selepas melahirkan bayi di mana tali pusat bayi tidak dipotong, malah dibiarkan terus bersambung bersama-sama uri sehingga kering (lebih kurang 3-10 hari atau lebih) dan akhirnya terlucut sendiri daripada pusat bayi.

Jawapan:

Kaedah fiqhiyah

Hukum asal sesuatu perkara itu adalah harus (الأصل في الأشياء الإباحة)

Jika terbukti boleh membahayakan, seperti berlaku jangkitan maka agama Islam melarangnya.

Tidak mudarat dan tidak memudaratkan (لا ضرر ولا ضرار)

Jika lotus birth belum pasti kebaikannya dan kemungkinan ada kemudharatannya, kemudharatan perlu dihilangkan (الضرر يزال).

Tidak ada dalil sama ada tali pusat disuruh potong atau tidak. Sehingga hari ini belum ada hukum/fatwa ulama berkaitan amalan lotus birth ini.

Untuk mengenal pasti kebaikan atau keburukannya, rujuklah dengan doktor pakar Islam mengenai perkara tersebut dan jika ia tidak memberikan kemudharatan kepada bayi, adalah harus berbuat demikian.

 

 

Lelaki sebagai pengurus rumah tangga

Soalan:

Saya merupakan seorang graduan Universiti dan baru sahaja berkahwin dengan seorang wanita yang lebih berusia. Dalam masa yang sama beliau seorang yang bekerjaya dan mempunyai gaji dan kewangan yang sangat baik. Kami telah berbincang dan membuat keputusan agar isteri saya meneruskan pekerjaannya dan menjadi penjana kewangan kepada keluarga kami manakala saya bertindak sebagai pengurus rumah tangga (stay at home dad). Adakah amalan ini bertentangan dengan konsep kekeluargaan Islam bila mana antara posisi utama seorang suami bertindak sebagai pencari nafkah keluarga. Adakah terdapat apa-apa pra-syarat yang perlu kami penuhi?

Jawapan:

Jika hal ini telah dipersetujui bersama dan masing-masing rela dengan keadaan tersebut Islam tiada halangan. Bagaimanapun juga, kedudukan suami tetap lebih tinggi sebagai ketua keluarga dan isteri berkewajipan mentaatinya.

Hukum nafkah adalah wajib ke atas suami untuk isterinya mengikut kemampuan seseorang suami.

Dasar Privasi

Privasi anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.

Penafian

Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh pengguna maklumat yang diperolehi dari laman ini.
Paparan terbaik dengan Chrome versi 43.0 ke atas dan minimum resolusi 1280 x 768 piksel

Bayar nafkah

Soalan :

Bolehkah kita dikira terlepas daripada membayar nafkah kepada isteri kerana suaminya duduk di rumah mertuanya samada isteri setuju atau di atas desakannya?

Jawapan:

Tidak boleh dikira terlepas daripada membayar nafkah kepada isteri kerana suami duduk di rumah mertuanya samada isteri setuju atau di atas desakannya, wajib suaminya memberi nafkah kepada isterinya[1]. (1/87)

Binti dengan ayah angkat

Soalan:

Binti dengan ayah angkat. JPN kata tidak perlu tukar nama cuma buang binti sahaja. Pelanggan juga tidak tahun nama sebenar ayah kandung. Bagaimana keadaan ini?

Jawapan:

Haram hukumnya menasabkan anak kepada bapa angkat. Sunat membin / bintikan kepada salah satu daripada nama2 Allah contoh :- Abdullah, Abd, Rahman dsb.