Soal Jawab Agama

Soal jawab agama adalah merupakan perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan bagi menjawab pertanyaan tentang sesuatu isu dan permasalahan yang diajukan oleh pelanggan berkaitan dengan hukum syarak.

Setiap soalan dan jawapan yang telah dikemaskini akan dihimpunkan di sini mengikut kategori yang telah ditetapkan untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada masyarakat umum.

Jika anda mempunyai sebarang persoalan berkaitan dengan hukum syarak, sila ajukan persoalan anda secara bertulis kepada kami di alamat berikut:

Jabatan Mufti  Kerajaan Negeri,
Negeri Sembilan Darul Khusus,
Aras 15, Menara MAINS,
Jalan Taman Bunga,
70100 Seremban

Talian yang boleh dihubungi ialah +606-765 2422 / +606-765 2432

Atau dihantar melalui Borang Soal Jawab Agama  (KLIK DI SINI)