VISI


Beriltizam Menjadi Institusi Yang Berwibawa Dalam Memartabatkan Syariat Islam.


MISI


Memperkasa Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti Secara Cekap Dan Berkesan