Permohonan Mendapatkan Maklumat

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Aras 15, Menara MAINS,
Jalan Taman Bunga,
70100 Seremban,
Negeri Sembilan Darul Khusus.

Tel : 06-765 2426
Faks : 06-7652427
E-mel: muftins[at]ns[dot]gov[dot]my

***Penafian – Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung / tertakluk kepada keputusan Pentadbiran ini.