Membela Dan Menjalankan Perniagaan Katak

Keputusan: (Sighah)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus yang bersidang pada 8 September 2010 telah membincangkan mengenai Hukum Membela Dan Menjalankan Perniagaan Katak. Mesyuarat memutuskan bahawa berdasarkan pendapat jumhur (majoriti) ulama’ daripada Syafi‘e, Hanafi dan Hanbali adalah haram bagi orang Islam makan, menternak dan menjual katak.

Tajuk: Status Kesucian Ikan Yang Dipelihara

Keputusan: (Sighah)

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 06/2017-1438H yang bersidang pada 24 Ogos 2017 bersamaan 2 Zu al-Hijjah 1438H telah bersetuju memutuskan untuk berkenaan Status Kesucian Ikan Yang Dipelihara dengan sighah seperti berikut:

  1. Jumhur menyatakan bahawa “al-Jalalah” bermaksud haiwan yang kebanyakan (majoriti) makanannya daripada najis. Al-Jalalah itu meliputi semua jenis haiwan sama ada unta, lembu, kambing, ayam, itik, ikan atau sebagainya daripada haiwan yang boleh dimakan.
  2. Binatang jalalah yang bebas dan memakan sesuatu yang najis adalah makruh untuk dimakan.
  3. Manakala binatang jalalah yang dibela atau dikurung serta sengaja diberi makan makanan yang najis adalah haram dimakan.
  4. Walaupun begitu, binatang jalalah tersebut harus dimakan apabila ia telah melalui tempoh kuarantin yang munasabah, iaitu sekurang-kurangnya tujuh (7) hari.

Status Pewartaan : Tidak Diwartakan