Ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim (PERAHMAT)

         Tajuk           :  Ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim (PERAHMAT)

        Kategori       :  Akidah

        Keputusan   :  Sighah

 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil 2/2017 yang bersidang pada 30 Mac 2017 bersamaan 2 Rajab 1438H telah bersetuju memutuskan bahawa :

 

 1. Ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim adalah menyeleweng

dan bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah,

 

 1. Penyelewengan ajaran Ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim

ini adalah seperti berikut:

 

 1. Terbatal kesemua rukun Islam sekiranya tidak mempelajari Ilmu Syahadah yang dibawa oleh Ismail bin Kassim (IBK). Rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah Syahadah bagi seseorang itu terbatal sekiranya dia tidak mempelajari Ilmu Syahadah (Ilmu Penyaksian) yang dibawa oleh Ismail bin Kassim. Ilmu Syahadah yang dimaksudkan ialah ilmu penyaksian roh yang sedang bersyahadah.

 

 1. Tuntutan mencari penyaksi di alam arwah. Seseorang itu hendaklah berusaha mencari penyaksinya yang akan dibawa sebagai saksi pada hari akhirat kelak. Sekiranya penyaksi tersebut tidak dapat ditemui, ia akan menyebabkan amalan Zikir Nafasnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Namun begitu, dia tidak perlu bersusah payah untuk mencari penyaksi kerana penyaksi itu akan diutuskan oleh Allah s.w.t di alam shahadah, apabila mengamalkan Zikir Nafas.

 

iii.  Wajib mempelajari Zikir Nafas kerana tiada cara lain untuk mencari Allah kecuali melaluinya. Seseorang itu wajib mempelajari Zikir Nafas, kerana tiada cara lain untuk mencari Allah kecuali melaluinya. Mencari Allah s.w.t melibatkan peranan yang dimainkan oleh qalbu. Anggota pancaindera manusia yang lain, seperti mata dan telinga peranannya terhad kepada alam zahir sahaja, berbeza dengan qalbu yang mempunyai peranan ghaib. Hanya dengan amalan Zikir Nafas boleh membuka mata hati qalbu. Oleh yang demikian, apabila mata hati qalbu seseorang telah terbuka, maka dia akan dapat melihat penyaksian roh, dan perkara-perkara ghaib yang lain dengan berterusan secara autopilot. Manakala untuk mengambil ilmu Zikir Nafas pula, hendaklah melalui guru yang berketurunan Ahli Bait sahaja.

 

 1. Amalan Zikir Nafas IBK adalah sabit melalui al-Quran, dan mengingkarinya bermakna syak terhadap Ayat al-Quran. Amalan Zikir Nafas adalah sahih dan sabit melalui al-Quran dan al-Hadith, dan sesiapa yang mengingkarinya dianggap telah menaruh syak terhadap al-Quran dan al-sunnah.

 

 1. Amalan Zikir Nafas juga dianggap sebagai kunci kepada lima perkara, iaitu :

 

 1. a) Mengenal Allah

 

 1. b) Menyaksi illah

 

 1. c) Menikmati setiap gerak-geri illah

 

 1. d) Merasai peredaran nafas dengan illah

 

 1. e) Menghayati kuasa illah

 

Perkara ini adalah merupakan kepercayaan yang dipegang oleh Ismail Bin Kassim dan para pengikutnya. Adalah salah untuk kita mengatakan bahawa zikir nafas Ismail Bin Kassim adalah kunci kepada 5 perkara di atas kerana banyak kitab karangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah telah dikarang untuk menjelaskan tentang Dua Kalimah Shahadah yang penting dalam Islam. Di samping itu perkara c,d dan e amat mengelirukan kerana ia boleh membawa fahaman seolah-olah Allah swt berjisim, tasybih dan hulul.

 

vii. Mentakwil Ayat-ayat al-Quran secara bathil. Mentakwil ayat-ayat al-quran secara batil, antaranya seperti berikut:

 

Pada ayat dalam surah al-Fatihah : إهدنا الصراط المستقيم , Allah SWT akan menjawab: صراط الذين انعمت عليهم, iaituا لصا لحين , الشهدأ, والصديقين

 

Tafsiran bagi ketiga-tiga perkataan tersebut adalah seperti yang berikut:

الصالحين: Mempunyai zikir nafas dan kenal Allah dengan aqal;

الشهداء : mempunyai Zikir Nafas dan syahadah dengan qalbu;

الصديقين : Mempunyai Zikir Nafas dan rohnya bersyahadah;

 

vii.  Kaedah Penafsiran al-Quran (Usul Tafsir) Yang Menyeleweng.

 

Ayat-ayat al-Quran tidak boleh difahami semata-mata dengan membaca terjemahannya, kitab-kitab tafsir, mahupun asbab al-nuzul, bahkan hanya boleh difahami dengan ilmu al-Quran (Ilmu Takwil, Ilmu al-Furqan, Ilmu Ma’na, ilmu Maqsud, Ilmu Hikmah, Ilmu Makrifat, Ilmu Hakikat, Ilmu Asrar, Ilmu Ghaib dan Ilmu Yaqin).

 

viii.  Berpegang Kepada Hadith Palsu. Antaranya adalah seperti yang berikut:

“Sesiapa yang menyakiti seorang tolibul-ilmi seperti menyakiti 124,000 nabi, sesiapa menyakiti 124,000 nabi seperti menyakiti Rasulullah s.a.w, sesiapa yang menyakiti Rasulullah s.a.w seperti menyakiti Allah, dan sesiapa yang menyakiti Allah, neraka tempatnya”.

 

“Barang siapa yang mencariku, pasti menjumpai-Nya, barang siapa yang menjumpai-Nya, maka dia telah menjumpai segala-galanya, Nabi Muhammad s.a.w bertanya bagaimana ingin mencari Allah, dan Allah pun menjawab: “Shahadah”.

 

“Barang siapa yang datang berjumpa dengan Aku dalam pada mana dia mengenal aku, setiap kebajikan aku beri dia sedunia bilangan makhluk yang pernah Aku cipta dan akan aku cipta”.

 

 1. Ghuluw (Melampau) dalam Menghormati Guru. Peraturan yang wajib dipatuhi oleh murid kepada Ismail bin Kassim selaku guru atau sheikh seperti berikut:

 

Sesiapa yang hendak bersalaman dengan Ismail Bin Kassim wajib mengambil wuduk terlebih dahulu kerana Ismail Bin Kassim dianggap membawa al-Quran yang hidup;

Setiap murid berkeadaan yakin bahawa guru dapat mengesan ketaatan murid, atas izin Allah s.w.t;

Setiap murid jangan menderhaka kepada guru atas amanah-amanahnya;

Setiap murid jangan ada sangkaan bahawa guru tidak mengetahui kelakuan dan perbuatan mereka;

Setiap murid jangan meragui atau membantah di hadapan guru atau dibelakangnya kerana guru hanya mengajar ilmu kalimah la ila ha illallah;

Setiap murid jangan sekali-kali melanggar panduan di atas, kelak akan terjerumus ke dalam kecelakaan dan kebinasaan.

 

Kesimpulannya ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim adalah meragukan dan bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Penyelewengan ajaran ini dapat dilihat pada 5 persoalan utama, iaitu:

 

 1. Ilmu Syahadah Ismail Bin Kassim mengandungi elemen takfir terhadap orang yang tidak menerima ajarannya.

 

 1. Fahaman Ismail Bin Kassim mengandungi unsur hulul dan ittihad

 

iii. Mengandungi unsur penghinaan terhadap para Sahabat r.a. dengan tuduhan munafik.

 

 1. Ajaran Zikir Nafas Ismail Bin Kassim tidak mempunyai asas dalam ajaran Islam.

 

 1. Ajaran Ismail Bin Kassim menyeleweng daripada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah yang sahih dan memanipulasi sumber ajaran Islam dan tokoh-tokoh ulama yang muktabar.

 

 1. Mana-mana orang Islam, sama ada secara individu atau berkumpulan adalah dilarang untuk berpegang kepada fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim termasuklah:-

 

 1. Menjadi pengikut kepada fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim atau apa-apa fahaman dan ajaran yang mempunyai persamaan dengan fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim; atau,

 

 1. Berada dalam majlis, perayaan atau sambutan keraian yang boleh dikaitkan dengan fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim; atau

 

iii.   Mengisytiharkan diri sebagai orang yang berpegang dengan fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim atau apa-apa fahaman dan ajaran yang mempunyai persamaan dengannya, sama ada melalui pengakuan bersumpah atau apa-apa kaedah lain seperti berbai’ah (taat setia) dengan fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim; atau

 

 1. Berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi, perniagaan, pendidikan, kesenian dan sebagainya melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat, yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan ajaran fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim; atau

 

 1. Terlibat dengan pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan kembali fahaman dan ajaran mereka yang berpegang dengan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim; atau

 

 1. Mengajar, menganjur, mengadakan, membantu menjayakan apa-apa perayaan, sambutan keraian atau majlis yang boleh dikaitkan dengan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim; atau

 

vii.   Memiliki, menyimpan, mencetak, menjual atau mengedar filem, rakaman, audio, risalah, buku, majalah atau apa-apa terbitan, risalah atau apa-apa dokumen menggunakan apa-apa bentuk lambang, rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan fahaman dan ajaran mereka yang berpegang dengan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim; atau

 

vii.   Mengamalkan, menyebarkan dan mengembangkan fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim di Negeri Sembilan.

 

 1. Mana-mana orang Islam yang mengamalkan Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail Bin Kassim adalah disifatkan bercanggah dengan ajaran Islam sebenar dan hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan Allah s.w.t.

 

 1. Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran, pegangan atau fahaman baru yang mempunyai persamaan dengan unsur-unsur ajaran, pegangan dan fahaman mereka yang berpegang dengan fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail bin Kassim adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.

 

 1. Apa-apa jua bahan publisiti dan sebaran yang menonjolkan ajaran, pegangan atau fahaman mereka yang berpegang dengan fahaman dan ajaran Ilmu Syahadah dan Zikir Nafas Ismail bin Kassim atau apa-apa fahaman dan ajaran yang mempunyai persamaan dengannya dalam apa jua bentuk penerbitan dan cetakan atau siaran dalam mana-mana laman sesawang, blog, facebook, twitter atau media sosial lain adalah diharamkan.

 

 1. Mana-mana orang Islam yang melakukan perkara-perkara di atas adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di Negeri Sembilan.

 

Status : Proses Warta

 

About Author

Connect with Me:

Comment on this FAQ

 • WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
  Change Font Size
  Contrast