Penggunaan Kalimah Allah

Tajuk           : Penggunaan Kalimah Allah

         Kategori      : Akidah

         Keputusan  : Sighah

 

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM

 

(NEGERI SEMBILAN) 2003

 

[Enakmen No. 10/2003]

 

PEMBERITAHUAN FATWA

PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 49 Enakmen Pentadbiran Agama Islam ( Negeri Sembilan ) 2003 [ Enakmen No. 10/2003], Jawatankuasa Fatwa dengan perkenan Yang di-Pertuan Besar dan persetujuan Yang Teramat Mulia Undang Yang Empat dan Tengku Besar Tampin, mengeluarkan fatwa seperti yang berikut:

  1. Bahawa kalimah Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan kalimah itu tidak boleh digunakan atau dikaitkan dengan agama-agama bukan Islam.

 

  1. Oleh itu, wajib bagi umat Islam melindunginya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsusr-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka tindakan perlulah diambil mengikut undang-undang yang berkuat-kuasa.

 

Dibuat 14 September 2016

[ JMKNNS.BPK.100-32/1: PUNS 100/2/4]

 

DATO’ HJ. MOHD YUSOF BIN HJ. AHMAD

                                                                        Mufti Kerajaan Negeri

                                                                                           Negeri Sembilan

About Author

Connect with Me:

Comment on this FAQ

  • WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
    Change Font Size
    Contrast